DÚN  CHROÍ  ÍOSA
Gile mo chroí do Chroí-se, a Shlánathóir,
Is ciste mo chroí do Chroí-se d'fháil im chomhair;
Ós follas gur líon do Chroí dem ghrá-sa, a Stóir,
I gcochall mo chroí do Chroí-se fág i gchomhad.
Ar fhulainingis trínn-ne, a Rí ghil áird na gchomhacht,
Ní thigeann im smaointe a shuíom ná a thrácht i gcóir,
'S gur goradh-ghoin nimhe do Chroí is do Chneá-sa, a Stóir,
Do bhrostaigh na mílte saoi go sámh i gcoróin.
 

Copyright © 2006 Waterford History